«Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας – Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου:
Περιφερειακά Μουσεία ως πόλοι έλξης δυνητικής ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισµού»

To 4ο Συνέδριο της ΕΣΔΙΑΠΟΚ (Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) λαμβάνει χώρα μεταξύ 2-3 Νοεμβρίου 2018 με θέμα: «Πολιτιστικός Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο πeripatos συμμετέχει με την εισήγηση: «Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας – Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου: Περιφερειακά Μουσεία ως πόλοι έλξης δυνητικής ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισµού». Η εισήγηση αναλύει τις πολιτιστικές δράσεις που σχεδίασε για αυτά τα 2 μουσεία και από τη μία πλευρά εξετάζει τα οφέλη τους αναφορικά με την προσέλκυση νέου κοινού / τουρισμού, ενώ από την άλλη μελετά τον αντίκτυπό τους στις τοπικές κοινωνίες τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό Escape Room μέσα στα Μουσεία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Close Menu