Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Από την ίδρυσή του ο πeripatos δίνει μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό μουσειoπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Πέρα από τα προγράμματα που απευθύνονται σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα και ομάδας, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες.

Σχεδιάζουμε τα προγράμματα μας με βάση 3 μεθοδολογικούς άξονες:  τη βιωματική προσέγγιση, την επιτόπια εφαρμογή των γνώσεων, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα. Με αυτές τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρέχουμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης μέσω της οποίας τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους, εκφράζονται αυθόρμητα και ανακαλύπτουν πολιτισμούς, τέχνες και ιστορίες.  


Στόχος του προγράμματος Οι Κρυφές Συνταγές της Θεάς Δήμητρας, πέραν από την ανακάλυψη του μαγικού κόσμου της φύσης που μας περιτριγυρίζει, είναι και η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα διατροφής και ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα σύνολο δράσεων, το οποίο μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης, διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι δράσεις βασίζονται κυρίως στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης συνδυάζοντας δημιουργικά το παιχνίδι, την κίνηση και τη γνώση.

Διάρκεια: 1,5 – 2 ώρες

Μαθητές: προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και Α΄-Γ΄ Δημοτικού (6-9 ετών)

Χώρος διεξαγωγής: σχολικό περιβάλλον ή χώροι πολιτισμού


Το ΤεχνουρΓη αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο με υλικά της φύσης τα παιδιά δημιουργούν συλλογικά, έργα εφήμερα, τα οποία στο τέλος τα επιστρέφουν στο περιβάλλον που τα γέννησε. Η γνωριμία των μαθητών με τον όρο «Τέχνη της Γης» (Land Art) μέσα από μια δημιουργική και παραγωγική διαδικασία, αλλά και η δράση των νέων καλλιτεχνών που λαμβάνει χώρα στο έδαφος αναθεωρεί τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Έτσι απορρίπτουν τα παραδοσιακά μέσα της τέχνης και το παραδοσιακό σύστημα διάδοσης του έργου τέχνης. 

Διάρκεια: 1,5 – 2 ώρες

Μαθητές: προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και Δημοτικού (6-12 ετών)

Χώρος διεξαγωγής: σχολικό περιβάλλον ή χώροι πολιτισμού


Ο Αρχαιολόγος από Κούνια επιθυμεί να εξοικειώσει το μαθητή με το επάγγελμα του αρχαιολόγου, το οποίο μαγεύει και αναδεικνύει με τον πιο βιωματικό τρόπο την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Στόχος του προγράμματος, πέρα από την ανακάλυψη του μαγικού κόσμου της αρχαιολογίας, είναι και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα σύνολο δράσεων, το οποίο μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης, διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Διάρκεια: 1,5 – 2 ώρες

Μαθητές: προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και Δημοτικού (6-12 ετών)

Χώρος διεξαγωγής: σχολικό περιβάλλον ή χώροι πολιτισμού


Ο Παιδογνώστης ακροβάτης και το Τσίρκο του ακροβατεί ανάμεσα στο παιχνίδι και τη γνώση. Το εν λόγω βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του σώματος τους, ενώ παράλληλα να μυηθούν στο μαγικό κόσμο του τσίρκου. Η ιστορική περιήγηση ξεκινάει από τη Μινωική Κρήτη και την Αρχαία Κίνα και, περνώντας από τις Αυλές του Μεσαίωνα, καταλήγει στις σύγχρονες μορφές του, τις οποίες θα βιώσουν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον με την καθοδήγηση γυμναστών – ακροβατών και παιδαγωγών. Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε μικρούς ακροβάτες, μετέχουν σε όλα τα στάδια του θεσμού του τσίρκου και βιώνουν την εμπειρία της ελευθερίας, της ψυχαγωγίας και του παιχνιδιού με τον πιο διασκεδαστικό και πρωτότυπο τρόπο.

Διάρκεια: 1,5 – 2 ώρες

Μαθητές: προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και Δημοτικού (6-12 ετών)

Χώρος διεξαγωγής: σχολές ακροβατικών

Close Menu