Συνεργασίες με Φορείς

Η Diadrasis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δημιουργεί δράσεις συνεργασίας για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι εκπαιδευτικές και διεπιστημονικές της δράσεις βασίζονται στη διάδραση, στην πράξη, δηλαδή, στο συνδυασμό “κάνω – συνεργάζομαι – μαθαίνω – συμμετέχω – επικοινωνώ” και έχουν διεθνή χαρακτήρα. Οι κύριοι τομείς δράσης μας είναι η εκπαίδευση, η έρευνα, οι εκδόσεις και οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη ιδρύθηκε το 1988. Βασίστηκε στο όραμα παλιών εξορίστων στον Άη Στράτη και σε άλλους τόπους κράτησης για τη δημιουργία ενός χώρου διάσωσης και προβολής της νεότερης πολιτικής ιστορίας – με επίκεντρο το θεσμό της εξορίας, τις πολιτικές διώξεις και τη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μουσείων, μνημείων, κλπ.), του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Επιπλέον, τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. Τέλος, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Τα CReatures γεννήθηκαν τον Ιανουάριο του 2010. Κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση που τους δείχνει η επιθυμία τους για καινοτομία και η αγάπη τους για δημιουργία, παρέχει λύσεις τόσο για προωθητικές, αλλά και για αποτελεσματικές ενέργειες με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προτείνοντας ανατρεπτικές ιδέες, ταυτόχρονα γίνονται κοινωνοί των ιδεών, απογειώνοντάς τις με την άρτια υλοποίησή τους. Μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βίντεο, έχοντας ήδη στο ενεργητικό τους συνεργασίες με φορείς όπως ή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search