Καραφωτιάς Θεοφάνης

Καραφωτιάς Θεοφάνης

Ο Θεοφάνης Καραφωτιάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και του Τμήματος Marketing και Επικοινωνίας (Ο.Π.Α.). Επίσης, έχει 3 μεταπτυχιακούς τίτλους: Πολιτιστικής Διαχείρισης (Ε.Α.Π.), Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (University of Kent & Ο.Π.Α.) και Μουσειακών Σπουδών (UCL Qatar). 

Επί 15 χρόνια δούλευε στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ως συντηρητής αρχαιοτήτων και ως υπεύθυνος έργων συν-χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Έχει συνεργαστεί με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε έργα στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Συλλογών κατά την ίδρυση του Εθνικού Μουσείου του Κατάρ και τώρα εργάζεται στο Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης του Μουσείου του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι, εστιάζοντας στις πρακτικές συλλογικής φροντίδας και διαχείρισης. Επιπλέον, μέσω ερευνών και δημοσιεύσεων, ειδικεύεται στην έρευνα κοινού, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την ερμηνεία αντικρουόμενων και κοινωνικά-πολιτισμικά ευαίσθητων θεματικών.

Close Menu