Μάρω Μάγουλα

Μάρω Μάγουλα

PARTNERSHIPS DIRECTOR

Η Μάρω είναι συνιδρύτρια και υπεύθυνη συνεργασιών και δικτύωσης του πeripatos. Παράλληλα, από το 2015 εργάζεται ως Σύμβουλος Λύσεων Τεχνολογίας στον Πολιτισμό στην εταιρεία πληροφορικής Uni Systems συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων πολιτισμού και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει αναλάβει αρμοδιότητες σε έργα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων στον πολιτιστικό τομέα, στην έρευνα, στην ανάπτυξη περιεχομένου, στην δημιουργία πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαδραστικών προγραμμάτων και στην εθνογραφική έρευνα. Αγαπάει να ανακαλύπτει και να μοιράζεται ιστορίες διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων. Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και Τουρκικά.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο από το πρόγραμμα MA in Heritage Management (University of Kent/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Επίσης, είναι μέλος και υποστηρίζει την Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) και μετέχει στο δίκτυο αποφοίτων Bosch Alumni Network.

Close Menu