Τσίτουρα Θεοδώρα

Τσίτουρα Θεοδώρα

Η Θεοδώρα Τσίτουρα έχει σπουδάσει διεθνή οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση πολιτιστικής
κληρονομιάς στο κοινό πρόγραμμα του University of Kent του Ηνωμένου Βασιλείου και
του ΟΠΑ, με εξειδίκευση στη διαχείριση της ζοφερής πολιτιστικής κληρονομιάς (Dark
Heritage).

Έχει εργαστεί στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, τόσο στην Ελλάδα ως
διαχειριστής εργου στο πρόγραμμα “Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει” της οργάνωσης
Άγονη Γραμμή Γόνιμη, αλλά και του ερευνητικού έργου «Πιθάρι – Εξάρχεια 2015» της
οργάνωσης Diadrasis, που στόχευσε στην έρευνα της τοπικής προφορικής ιστορίας, όσο
και στο εξωτερικό ως Research Assistant στο πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης
με αντικείμενο την εξαναγκαστική μετανάστευση των Ελλήνων κατοίκων της Ανατολικής
Θράκης.

Συμμετέχει ως BBB Ambassador στη μη κυβερνητική οργάνωση Balkans Beyond
Borders, ενώ μελέτες της πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά έχουν δημοσιευθεί σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σήμερα είναι Business Partner στην εμπορική εταιρεία Μ & Θ Τσίτουρα Ο.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της μόδας.

Close Menu