Υπηρεσίες

Home / Υπηρεσίες

Διαχείριση Πολιτισμού

Το όραμά μας είναι η ανάδειξη της “πολιτιστικής ταυτότητας”, η οποία θα εκτείνεται πέρα από την εθνογραφική μαρτυρία. Με την υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων, όσον αφορά στη σύλληψη της ιδέας, στην οργάνωση και στο σχεδιασμό της, επιδιώκουμε μια πολιτιστική διαχείριση που θα ξεχωρίζει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δεδομένη την υπερπαραγωγή πολιτιστικών αγαθών.
Οι μελέτες κοινού, οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του κοινού.

Πολιτιστικές Δράσεις

•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  • Μουσειολογικές μελέτες • Επιμέλειες εκθέσεων

Με χρήση μεθοδικών εργαλείων, δίνουμε βαρύτητα στην ποιότητα και το χρόνο. Προσφέρουμε, έτσι, τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της πολιτιστικής αγοράς, είτε δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα και κατά συνέπεια να οδηγείται στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα δημιουργώντας ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 • Πολιτιστικές • Γεωπολιτισμικές  • Αστικές

Σχεδιάζουμε πολιτιστικές, γεωπολιτισμικές και αστικές διαδρομές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής με γνώμονα την ποιοτική μορφή τουρισμού και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Ο πeripatos, στοχεύει στην εξάπλωση του δικτύου των διαδρομών και σε ψηφιακή μορφή, με στόχο να επιτύχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πολιτιστική και περιβαλλοντική εμπειρία, πάντα με σεβασμό στα πολιτισμικά αγαθά. Ο σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών δύναται να υλοποιηθεί και εξατομικευμένα.

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Οργάνωση σεμιναρίων πολιτιστικού περιεχομένου και επιμόρφωση ομάδων, οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερη θέση στην εταιρεία μας, κατέχει η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών κατασκηνώσεων, απευθυνόμενα σε ποικίλες ηλικιακές ομάδες. Μέσα από δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες – όπως χορό, χειροτεχνία, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, καθώς και βιωματικά εργαστήρια – δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί και τον γονέα να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και να αναδείξει την αισθητική του έκφραση. Τα προγράμματα μας απευθύνονται σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε χώρους πολιτισμού για μεμονωμένα παιδιά ή οργανωμένες ομάδες.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search