Βασιλική Παπαδοπούλου

Η Βασιλική Παπαδοπούλου είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία & Ιστορία της Τέχνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τιτλοφορήθηκε με τον μεταπτυχιακό τίτλο MA in Heritage Management (University of Kent/ ΟΠΑ). Έχει εργαστεί σε πολλές εφορείες αρχαιοτήτων και ανασκαφές. Σήμερα, έχει αφιερωθεί στην αγάπη της για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει μετάσχει ως ομιλήτρια σε πληθώρα συνεδρίων. Είναι μέλος της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς(ΕΣΔΙΑΠΟΚ).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search