Γεωργία Παπαδοπούλου

  Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ.

  Έχει λάβει μέρος σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και έχει εργαστεί στη μελέτη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας καθώς και στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου.

  Σήμερα εργάζεται ως αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt

  Start typing and press Enter to search