Θεοδώρα Τσίτουρα

Η Θεοδώρα Τσίτουρα έχει σπουδάσει διεθνή οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στο κοινό πρόγραμμα του University of Kent του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΟΠΑ.

Έχει εργαστεί στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, τόσο στην Ελλάδα ως Manager του ερευνητικού έργου «Πιθάρι – Εξάρχεια 2015», που στόχευσε στην έρευνα της τοπικής προφορικής ιστορίας, όσο και στο εξωτερικό ως Research Assistant στο πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης με αντικείμενο την εξαναγκαστική μετανάστευση των Ελλήνων κατοίκων της Ανατολικής Θράκης.

Επίσης, στo πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας διεξήγαγε επιτόπια εθνογραφική έρευνα στο Σαράγεβο σχετικά με τη διαχείριση της ζοφερής κληρονομιάς [dark heritage] του πολέμου του 1992-95 στην πόλη.

Σήμερα συμμετέχει ως BBB Ambassador στη μη κυβερνητική οργάνωση Balkans Beyond Borders, και ως διαχειριστής έργου στο πρόγραμμα “Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει” της οργάνωσης Άγονη Γραμμή Γόνιμη.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search