Θεοφάνης Καραφωτιάς

Ο Θεοφάνης Καραφωτιάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Επίσης, κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Heritage Management από το University of Kent καθώς και Museum and Gallery Practice από το UCL Qatar. Έχει εργαστεί 15 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού ως συντηρητής αρχαιοτήτων και διαχειριστής προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε ανασκαφές στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης εργάστηκε στην εταιρεία πολιτιστικών συμβούλων Barker Langham στο Λονδίνο, ενώ συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και εκθέσεις στο Κατάρ. Τέλος, ειδικεύεται στην έρευνα επισκεπτών πολιτιστικών χώρων, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την προσέγγιση και ερμηνεία «ευαίσθητων» κοινωνικό-πολιτιστικών θεμάτων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search