Μάρω Μάγουλα

Η Μάρω Μάγουλα είναι πτυχιούχος του τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποφοιτήσει από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Heritage Management (University of Kent/ ΟΠΑ). Έχει εμπειρία στην έρευνα, το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ έχει εργαστεί ως υπεύθυνη διαχείρισης έργου και εθνογραφικής έρευνας. Είναι μέλος της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search