Ντιάνα Κιρκιλή

    Η Ντιάνα Κιρκιλή είναι συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 2002. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας υπάρξει μέλος ομάδας έργων επανέκθεσης αρχαιολογικών μουσείων, εκ των οποίων το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, το οποίο βραβεύτηκε με ευρωπαϊκό έπαινο (2016). Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια σε ΙΕΚ. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα ως συντηρήτρια αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Έχει μετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες. Κατέχει πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθημάτων μουσειολογίας, αρχαιομετρίας, αγιογραφίας, γεμμολογίας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα ιστορίας της τέχνης, κατασκευής κοσμήματος, δημιουργίας ντοκιμαντέρ και είναι μέλος ομάδας ερασιτεχνικού θεάτρου.

    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt

    Start typing and press Enter to search