Παναγιώτα Κολιάτση

  Η Παναγιώτα Κολιάτση κατέχει προπτυχιακό από το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και μεταπτυχιακό τίτλο Heritage Management (University of Kent/ ΟΠΑ).

  Από το 2001 έως σήμερα έχει εργαστεί ως υπεύθυνη ανασκαφικών ερευνών και καταγραφών καθώς και σε αποκαταστάσεις μνημείων σε Προϊστορικές, Κλασικές και Βυζαντινές θέσεις των νομών Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας. Έχει μετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt

  Start typing and press Enter to search